Dnes je 25. června, 2024
logo

Certifikáty:

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Rychlý kontakt:

E-mail
infozavinaciso-ems.cz

Mobil
(+420) 737 752 890

Systém řízení environmentu dle ISO 14001

Historie ISO 14001:

Již v roce 1992 byly zahájeny práce na normách řady ISO 14001 mezinárodní organizací ISO (International Organization for Standardization) a v roce 1996 vstoupila v platnost první mezinárodní norma známá jako ISO 14001:1996. Následně v roce 2004 byla schválena její revize známá jako ISO 14001:2004 a byla rozšířena její provázanost s normou ISO 9001. Český překlad normy ISO 14001 byl vydán v roce 2005 jako ČSN EN ISO 14001:2005.

O čem je norma ISO 14001?

Hlavním principem je nastavit procesy v organizaci tak aby se chovala šetrně k životnímu prostředí ve kterém všichni žijeme a v budoucnu budou chtít žít i naši potomci (tzv. trvale udržitelný rozvoj). Základem je stanovení environmentálních aspektů činností organizace, které mohou nepříznivě ovlivňovat stav životního prostředí a tyto minimalizovat či eliminovat pomocí zákonných požadavků.

Pro koho je norma ISO 14001 určena?

Systém managementu kvality dle ISO 14001 je určen všem typům organizace bez rozdílu velikosti či oboru podnikání, jelikož její zavedení je ?ušito? přesně na míru organizace, která chce aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování legislativních požadavků. Splnit podmínky pro certifikaci ISO mohou instituce veřejné správy, obchodní společnosti, poradenské společnosti, výrobní společnosti, stavební společnosti a další.

Přínosy zavedení certifikovaného systému dle ISO 14001:

  • zajištění splnění legislativních požadavků v oblasti EMS

  • efektivnější využívání zdrojů

  • získání přehledu o produkci odpadů společnosti

  • definování a sledování možných rizik pro životní prostředí

  • konkurenční výhoda u výběrových řízení

  • zlepšení image společnosti vůči třetím stranám

  • atd.

Vše ale závisí na přístupu vedení a všech zaměstnanců organizace!!

Kam dál?

Po úspěšné certifikaci dle ISO 9001 a 14001 může společnost rozšířit svou oblast certifikace na integraci s normou OHSAS 18001.

Požádejte si o naši cenovou nabídku certifikace na konzultační - poradenskou činnost a certifikační audit.

Požádat o nezávaznou cenovou nabídku

Reference normyISO 14001

Rádi Vám zašleme na vyžádání naše reference. Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@iso-ems.cz nebo na telefonním čísle 737 752 890.