Dnes je 25. června, 2024
logo

Certifikáty:

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Rychlý kontakt:

E-mail
infozavinaciso-ems.cz

Mobil
(+420) 737 752 890

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18001

Historie OHSAS 18001:

Norma OHSAS je v řadě normovaných systémů řízení řazena k nejmladším a jako celek byla poprvé formulována v roce 1999. Směrnice OHSAS 18001 byla původně složena ze dvou částí:

 • OHSAS 18001:1999, kde  jsou uvedeny všeobecné požadavky na systém řízení BOZP

 • OHSAS 18002:2000, která uvádí všeobecné pokyny pro používání OHSAS 18001. V roce 2007 došlo k revizi směrnice OHSAS 18001:1999 a byla vydána nová norma  OHSAS 18001:2007, která v sobě lépe integruje normy řady ISO 9001 a ISO 14001. Následně byl v roce 2008 vydán český překlad normy ČSN OHSAS 18001:2008

O čem je norma OHSAS 18001?

OHSAS ("Occupational Health & Safety Advisory" - česky "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  BOZP") je systém založený na prevenci rizik. V podstatě jde o vytvoření podmínek vhodnou organizací práce pro přijímání opatření nejen podle platných právních předpisů, ale i v případech, kdy potřebný předpis neexistuje.

Pro koho je norma OHSAS 18001 určena?

Systém OHSAS je určen všem typům organizace bez rozdílu velikosti či oboru podnikání, jelikož její zavedení je přizpůsobeno přesně na míru dané organizace. Jedná se zejména o společnosti které chtějí maximálně minimalizovat  riziko pracovních úrazů, havárií či nemocí z povolání na minimum.

Přínosy zavedení certifikovaného systému dle OHSAS 18001:

 • zajištění splnění legislativních požadavků v oblasti BOZP

 • minimalizace pracovních úrazů či nemocí z povolání

 • minimalizace nákladů spojených s pracovními úrazy

 • minimalizace rizik, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví všech zúčastněných stran produkty či službami organizace.

 • neustálé zlepšování procesů

 • zlepšení kvality produkce

 • výhodu v konkurenčním prostředí

 • zvýšení povědomí v oboru podnikání

 • získání silných zákazníků

 • atd.

Vše ale závisí na přístupu vedení a všech zaměstnanců organizace!!

Po úspěšné certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 se Vaše společnost může zařadit mezi firmy nejlépe hodnocené svými zákazníky i okolím.

Požádejte si o naši cenovou nabídku certifikace na konzultační - poradenskou činnost a certifikační audit.

Požádat o nezávaznou cenovou nabídku

Reference normyISO 18001

Rádi Vám zašleme na vyžádání naše reference. Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@iso-ems.cz nebo na telefonním čísle 737 752 890.