Dnes je 25. června, 2024
logo

Certifikáty:

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Rychlý kontakt:

E-mail
infozavinaciso-ems.cz

Mobil
(+420) 737 752 890

Systém řízení kvality dle ISO 9001

Historie ISO 9001:

Již v roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO (International Organization for Standardization) poprvé zveřejnila sadu norem , které se nezabývaly technickými požadavky na výrobky a procesy, ale výhradně požadavky na systém. Původně šlo o pětici norem označovaných jako ISO 9000.  Ty byly následně v roce 1994 inovovány na normy ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 a ISO 9003:1994, které byly v roce 2000 v plném rozsahu nahrazeny jednotnou normou ISO 9001:2000. V roce 2008 došlo k revizi normy na aktuálně platnou ISO 9001:2008 resp. ČSN EN ISO 9001:2009.

O čem je norma ISO 9001?

V základním pojetí jde o pohled na systém managementu kvality jako na soustavu navzájem navazujících procesů, které  přináší ucelený pohled na fungování organizace. Mezi základní požadavky ovšem patří chuť lidí v organizaci chtít se neustále zlepšovat a nebát se nového. Jedním z cílů je vytvořit v organizaci prostředí, kde je plnění požadavků zákazníků prioritou a vede nejen k jejich udržení, ale i následnému zvýšení jejich počtu na základě dobrých referencí.

Pro koho je norma ISO 9001 určena?

Systém managementu kvality dle ISO 9001 je určen všem typům organizací bez rozdílu velikosti či oboru podnikání, jelikož její zavedení je přizpůsobeno přesně na míru dané organizace. Splnit podmínky pro certifikaci ISO mohou instituce veřejné správy, obchodní společnosti, poradenské společnosti, výrobní společnosti, stavební společnosti a další.

Přínosy zavedení certifikovaného systému dle ISO 9001:2008:

  • uspořádání fungování organizace

  • jasně stanovená pravidla

  • snížení nákladů na nekvalitu

  • neustálé zlepšování procesů

  • zlepšení kvality produkce

  • výhodu v konkurenčním prostředí

  • zvýšení povědomí v oboru podnikání

  • získání silných zákazníků

  • jasně stanovené plánování zdrojů

  • atd.

Vše ale závisí na přístupu vedení a všech zaměstnanců organizace!!

Kam dál?

Po úspěšné certifikaci dle ISO 9001 může společnost rozšířit svou oblast certifikace např. na integraci s normou ISO 14001.

Požádejte si o naši cenovou nabídku certifikace na normu ISO 9001.

Požádat o nezávaznou cenovou nabídku

Reference normyISO 9001

Rádi Vám zašleme na vyžádání naše reference. Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@iso-ems.cz nebo na telefonním čísle 737 752 890.